Основно училиште

Тестирање 1 одд
Математика (Кембриџ)MAT33
МакедонскиMAK33
Природни (Кембриџ)OKO33
АнглискиANG33
ОпштествоFIZ33
Тестирање 2 одд
МакедонскиMAK34
Математика (Кембриџ)MAT34
Природни (Кембриџ)OKO34
АнглискиANG34
ОпштествоFIZ34
Тестирање 3 одд
Математика (Кембриџ)MAT35
МакедонскиMAK35
Природни (Кембриџ)OKO35
АнглискиANG35
Работа со компјутерKOM35
ОпштествоFIZ35
Тестирање 4 одд
МатематикаMAT01
ОпштествоOPS01
ПриродоPRI01
АнглискиANG01
Тестирање 5 одд
МатематикаMAT32
Англиски јазикANG32
ОпштествоOPS32
Природни наукиOKO32
Тестирање 6 одд
МатематикаMAT02
Англиски ЈазикANG02
Природни науки и тех.PRI02
ИсторијаIST02
Етика во религииETI02
Класична културaKUL02
Зап.со религииiREL02
Тестирање 7 oдд
МатематикаMAT03
ИнформатикаINF03
ГеографијаGEO03
Англиски јазикANG03
ЕтикаETI03
Тестирање 8 oдд
МатематикаMAT04
БиологијаBIO04
ГеографијаGEO04
Англиски јазикANG04
ФизикаFIZ04
ХемијаHEM04
ИсторијаIST04
Граѓанско образованиeGRA04
Тестирање 9 одд
МатематикаMAT05
БиологијаBIO05
ГеографијаGEO05
Англиски јазикANG05
ФизикаFIZ05
ХемијаHEM05
ИсторијаIST05
Граѓанско образованиeGRA05

Матура

Тестирање екстерни предмети
Математика MAT10
Македонски ЈазикMAK10
Англиски ЈазикANG10
Тестирање интерни предмети
БиологијаBIO11
ХемијаHEM11
ФилозофијаFIL11

Math E-Testing

England
Math 5-7 year oldMAT17
Germany
Србија
ПрограмирањеMAT25